Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Kronika Ogniska

25 sierpnia 2012 r.  przedstawiciele ognisk z Trójmiasta, Bydgoszczy, Płocka, Poznania i okolic spotkali się w pięknym Sanktuarium Matki Boskiej  w Oborach k. Torunia.

Zawitało tam ok. 25 osób świeckich oraz ksiądz Andrzej Janicki, duszpasterz z Płocka. Niektórzy z nas obdarowani zostali łaską uczestnictwa w tym święcie wraz ze współmałżonkami. Towarzyszyło nam piękne słońce i mnóstwo pielgrzymów z całej Polski.
Przed południem uczestniczyliśmy we mszy świętej i różańcu, a po południu w nabożeństwie uzdrowienia z nałożeniem rąk. Kilka osób uroczyście przyjęło szkaplerz karmelitański.
Na zakończenie zebraliśmy się w kręgu na pogodne „sycharkowe” rozmowy.
Sanktuarium w Oborach jest wspaniałym miejscem na takie wspólnotowe dni skupienia, mamy nadzieję, że spotkamy się tam jeszcze niejeden raz…

Ania „Jedna”

To było wyjątkowe spotkanie, wzięło w nim udział 25 osób, a naszym gościem był ksiądz proboszcz . Adoracja i Msza św.  rozpoczęły nasze ostatnie spotkanie w parafii św. Jadwigi w Bojanie. Po mszy spotkaliśmy się na wspólnym grillu. Tradycyjne dzielenie się rozpoczął ks. Marcin zawiadamiając nas o przeniesieniu do parafii św.  Barbary w Gdańsku. Wspólnie postanowiliśmy, że jeśli taka Wola Boża to spotkania wspólnoty od września będą się odbywały w nowej parafii. Chwała Panu. Do zobaczenia po wakacjach.

W spotkaniu wzięło udział 12 osób . Na początek dzieliliśmy się wnioskami z wiosennych rekolekcji w Laskowicach.

Tematem majowego spotkania było przebaczenie. Wstępem do dyskusji była książka C. Avis, M.  Troy  „Uzdrawiająca siła przebaczenia”.

„…….Przebaczenie jest uzdrowieniem tego, co w człowieku chore: jego pamięci, uczuć, wyobraźni, pragnień. Pozostaje ono nadal najlepszym środkiem na przezwyciężenie niszczycielskiego urazu, który w sobie nosimy.

Osoba, która nie chce, lub nie może przebaczyć, nie jest w stanie dobrze żyć. Powracając przez swój żal do przeszłości, tym samym nie żyje chwilą obecną, a równocześnie zamyka się na przyszłość, będąc zasadniczo skupiona na dramatycznym wymiarze historii swojego życia. W taki sposób staje się ciężarem i źródłem kłopotów dla swoich najbliższych, a przede wszystkim dla samej siebie. Im więcej we mnie żalu, tym bardziej pogłębia się we mnie cierpienie, którego Bóg dla mnie nie chce. Istnieje potrzeba przebaczenia najpierw sobie, aby następnie przebaczyć tym, którzy mnie zranili…..”

 

W  spotkaniu naszej wspólnoty wzięło udział 15 osób, i po raz pierwszy odwiedził nas nowy  proboszcz parafii pw. św Jadwigi Królowej w Bojanie,  ksiądz Piotr Maciołek .

Krótko przedstawiłam wspólnotę i jej charyzmat . Każdy z nas miał okazje opowiedzieć  swoją niełatwą  historię. Usłyszeliśmy trudna ale budujące historie osobistej przemiany,  jaka cały czas dokonuje się w tych,  którzy w obliczu kryzysu przychodzą do Boga  – by ich leczył , uzdrawiał i przemieniał.

Nasze ognisko organizuje po raz pierwszy Ogólnopolskie Rekolekcje Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”  odbędą się  one w dniach 20- 22 kwietnia w Laskowicach Pomorskich w Domu Misyjnym Księży Werbistów . Organizacja tych rekolekcji to dla nas duże wyzwanie.

W dalszej części spotkania zajęliśmy się tematem  miłości i tęsknoty za nią. Po krótkim wprowadzeniu opartym na tekstach ks. Józefa Pierzchalskiego rozgorzała gorąca dyskusja .

 

 

http://pierzchalski.ecclesia.org.pl/index.php?page=01&id=01-01&t=14

W miłości potrzeba wiele cierpliwości i przebaczania aż „do bólu”. Nie może być kierowania się jedynie rozsądkiem, chłodną kalkulacją, próbą zrewanżowania się za niewierność. Największą tajemnicą miłości jest to, że potrafi ona przywrócić człowieka do życia, nadając mu sens i smak. Życie bez miłości jest osaczone, między innymi, przez rozrywające serce poczucie winy i samopotępienie się. Miłość pojawia się tam, gdzie serce rezygnuje z bycia kamieniem, rezygnuje z dotychczasowej niewrażliwości i uporu, ze zbytniego skupienia się na tym, co ja będę z tego życia miał. (…)
Dlatego trzeba pokochać człowieka jakim jest, z jego słabościami i zdolnością do przekreślania wierności.
Potrzeba kochać człowieka nie na miarę własnych wyobrażeń o nim, lecz takim, jakim się jawi również w swojej duchowej i moralnej nędzy.Prawdziwa miłość rezygnuje z kreślenia własnych obrazów drugiego. Człowiek przez nas kochany może nas zaskoczyć zarówno tym co cieszy, jak i tym, co bardzo boli. Zarówno w jednym jak i drugim doświadczeniu potrzeba naszej bliskości, aby ochronić tę miłość. Oskarżenia pogłębiają poczucie niegodności bycia kochanym, a tym samym odsunięcie się na margines życia. Nie można walczyć o miłość będąc oskarżanym. Człowiek niewierny może walczyć o miłość do drugiej osoby, kiedy odczuwa, że jest szanowany.

Na dzisiejszym spotkaniu świętowaliśmy drugą rocznicę powstania naszego Ogniska. Był pyszny makowy tort , życzenia, wspomnienia i  podsumowanie tych dwóch lat. Obejrzeliśmy krótki filmik z naszego pierwszego spotkania – taniec do psalmu 23

http://www.youtube.com/watch?v=he0Kfn470sY

Spośród tego tańczącego grona trzy osoby odbudowują swój sakrament razem ze współmałżonkiem. Chwała Panu.

Na spotkaniu było nas  14 w tym 4 nowe osoby. Nie obyło się też bez ważnych i trudnych tematów ; przebaczenie po zdradzie, odbudowa zaufania, cierpienie i ból widziany oczyma obu stron.

Dziękuję Bogu, za to Ognisko, za  księdza Marcina, za wszystkich Sycharków, którzy w jakiejkolwiek formie pomagali przy tym dziele, za Wasze modlitwy.

Chwała Panu.

Na spotkaniu było obecnych 15 osób  w tym trzy nowe osoby. Część osób ze wspólnoty,  była w styczniu na rekolekcjach w „Suchej”  i dzieliła się  nową wiedzą na  temat komunikacji małżeńskiej.

 

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą świętą . Na spotkaniu było 11 osób.
To było wyjątkowe spotkanie , wspólne czytanie Pisma św, dzielenie się opłatkiem wprowadziło nas w ten świąteczny czas . Ksiądz Marcin życzył nam wszystkim i naszym rodzinom narodzenia Jezusa w naszych sercach .
Całość spotkanie odbywała się z bardzo ciepłej rodzinnej atmosferze . Dzieliliśmy się tym co przez cały rok działo się we wspólnocie , i robiliśmy plany na przyszłość.
Udało się w tym roku dzięki pomocy Kurii Archidiecezji Gdańskiej przesłać pakiety materiałów sycharowskich ( plakaty , broszury i ulotki ) do każdej z parafii naszej Archidiecezji .
Na przyszłym roku jesteśmy organizatorami Ogólnopolskich rekolekcji wiosennych Wspólnoty ” Sychar” w Laskowicach Pomorskich u księży Werbistów.
Kolejne materiały sycharowskie powędrowały do Diecezji Pelplińskie , do Sierakowic i Kartuz.

Część dyskusji dotyczyła także pracy na 12 – krokach. Część osób, które uczestniczą w warsztatach internetowych, dzieliło się doświadczeniami i przeżyciami z tej ” drogi ku pełni życia „.

Chwała Panu

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą świętą . Na spotkaniu było 15 osób. Tematem naszych rozważań była ” Miłość „.
I ten temat wzbudził gorącą dyskusję. Czym jest prawdziwa miłość , jak reaguje na zranienia , jak można uczyć się jej w tak trudnych sytuacjach jak kryzys małżeński.

Miłość i zranienie

Trzeba uczyć się przeżywać odłączenie od osoby kochanej, rozstania, które bardzo bolą, wprowadzają w stany frustracji. To jednak uczy życia. Prawdziwa miłość nie jest miłością zaborczą, lecz wyzwoleniem. Trzeba poznać smak rozstania, aby móc odkryć radość powrotów, aby z zaufaniem wchodzić w relację z tymi, których kochamy.

Jeśli nie doświadczymy miłości, nie zrozumiemy, że jesteśmy sympatyczni. Odkrywając, że nie jesteśmy sympatyczni, zaczynamy doszukiwać się w sobie zła. Gdy nikt nie obdarzył nas zaufaniem, tak trudno jest mieć zaufanie do innych. Wówczas prawdziwa więź staje się niezwykle trudna. A stąd już bardzo blisko do tworzenia negatywnego obrazu siebie samego.

Tak ważne jest to, jak inni patrzą na nas. Szukamy spojrzeń kierowanych w naszą stronę, usiłując zobaczyć to, co one niosą: strach, spojrzenie sędziego, patrzenie twarde, pełne pogardy, poczucia wyższości, czy też spojrzenie pełne zrozumienia, dobroci i radości z tego, że jesteśmy razem, mamy szczęście przebywać ze sobą.

Wiele osób doświadczyło uczucia rozczarowania ze strony najbliższych. Tym, co najboleśniej uderza w nasze serce, to odczucie, że nie jesteśmy kochani, nie jesteśmy chciani, mile widziani. Rany te nie pozwalają zapomnieć o bólu odrzucenia. Pojawia się opór w kontaktach z innymi. Przychodzi czas na poznanie zaburzeń w sferze seksualnej. Jest to szczególny ból, który odnotowujemy, jako rozdźwięk pomiędzy seksem a sercem, pomiędzy poszukiwaniem przyjemności seksualnej, a poszukiwaniem prawdziwej, głębokiej więzi. Bólem jest to, że osoba zraniona zaczyna postrzegać osoby płci odmiennej jako przedmiot, a nie podmiot, jako kogoś, kto posiada swoje pragnienia i swoją wolność.

Zranienie sprawia, że niechętnie otwieramy się na innych. Patrzymy wówczas podejrzliwe na człowieka, który kieruje w naszą stronę słowa serdeczne i sympatyczne. Nie chcemy być zranieni po raz kolejny i dlatego stronimy od nowych kontaktów chowając się i zamykając się w sobie.

http://pierzchalski.ecclesia.org.pl/index.php?page=01&id=01-01&t=61

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą świętą . Na spotkaniu oprócz stałych bywalców, były dwie nowe pary małżeńskie, a temat ” Nadzieja ” wzbudził gorącą dyskusję.

NADZIEJA – dlaczego jest tak ważna w naszym życiu?

Św. Paweł zapewnia „A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). Nadzieja chrześcijańska to nic innego jak działalność Ducha Świętego w ludzkim życiu. Zakorzeniona jest w zmartwychwstaniu Pana Jezusa i opiera się na Bożej obietnicy życia wiecznego.
Nadzieja chrześcijańska:
• jest ufnością w Bogu, nie zna miary i ograniczeń,
• jest uparta i nie przestaje liczyć na wierność, którą Bóg przyrzekł,
• jest siłą człowieka, która pochodzi od Boga,
• jest zależna od naszego duchowego rozwoju; tym, co utrudnia czy wręcz uniemożliwia życie nadzieją, jest strach i cynizm,
• wie także, że może do swego Boga wołać, a nawet gwałtownie domagać się odpowiedzi; Bóg bowiem potrafi rozpoznać w tej gwałtowności głos miłości człowieka,
• jest postawą, niełatwą, ale prowadzi człowieka tam, gdzie jeszcze nie był,
• jest ukierunkowaniem serca na przyszłość, nawet jeśli rozum mówi, że już wszystko stracone,
• jest tam, gdzie chcemy zmienić sytuację z obecnej na inną,
• zawiera życzenia i oczekiwania dotyczące zmiany przyszłości,
• jest „trudnym dobrem przyszłym”,
• pojawia się, gdy odczuwamy dręczący niepokój, gdzie mają miejsce bolesne przeżycia,
• stoi na straży wierności i broni przed rozpaczą,
• wie więcej, niż zdolna jest zrozumieć,
• nigdy nie rezygnuje,
• w cierpieniach dodaje odwagi,
• służy Dobru,
• jest zaufaniem, że istnieje możliwość twórczej przemiany,
• łączy się z wolnością,
• może narodzić się w spotkaniu z drugim człowiekiem,
• potrzebuje wiary, odwagi i cierpliwości,
• jest w naszym wnętrzu, nie zaś w tym, co nas otacza,
• nigdy się nie poddaje,
• jest cierpliwa, czeka – nie czekając,
• w dniach udręki osłabia napięcie lęku i trwogi,
• w cierpieniach dodaje odwagi,
• jej siła w Słowie Pana i Jego obietnicy, że pozostanie człowiekowi wierny,
• pomaga żyć człowiekowi, udziela mu chwil szczęścia, lecz nie uwalnia go od życiowych trosk, trudów i nieszczęść,
• wie, że Bóg istnieje,
• nie jest zwykłym stanem duszy; rodzi się jedynie w stałym i stanowczym sercu, jest postawą irracjonalną, ponieważ człowiek dąży do realizacji swoich zamiarów, kierując się nie tylko rozumem,
• zawsze przynagla nas do czynu, niweczy nasz spokój, wytrąca z równowagi,
• nie pozwala człowiekowi na bezradną bezczynność,
• pobudza naszą ambicję, jest odpowiedzialna za nasze plany i pragnienia osiągania rzeczy wielkich (hart ducha),
• z wiarą mówi o ostatecznym urzeczywistnieniu naszych marzeń, lecz nie wie, w jaki sposób Bóg tego dokona (nierzadko będzie się to dokonywać poprzez klęskę),
• to przekonanie, że życie ludzkie ma głęboki sens, nawet jeśli chwilami trudno go dostrzec,
• wierzy w zwycięstwo dobra nad złem, w wypełnienie Bożych obietnic,
• wskazuje człowiekowi kierunek – żyjącego Boga.

ciąg dalszy tu

http://www.kryzys.org/viewtopic.php?p=146706#146706

Witam po wakacjach .
Tradycyjnie nasze spotkanie rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą święta.
Spotkanie w salce parafialnej przy kawie i słodkościach było pełne emocji i energii.
Tematem pierwszego spotkania powakacyjnego była ” Cierpliwość” .
Ta cnota, która jest owocem obecności Ducha św., jest nam, żyjącym w trudnych małżeństwach, niezbędna.
Na spotkaniu obok starych bywalców było kilka nowych osób.
Znaleźliśmy też czas na wspomnienia z Wakacji Sycharowskich w Ustroniu – niezapomniany czas , z sycharkami z całej Polski.
Z Bogiem .

W dniu 19 marca w uroczystość św. Józefa nasza Wspólnota zorganizowała pierwsze zajęcia warsztatowe na zaproszenie Księży Salezjan w ramach ich spotkania formacyjnego w Rumi na Pomorzu (Trójmiasto). Warsztaty odbywały się na terenie szkół przy Parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych. Celem spotkania było przedstawienie charyzmatu naszej Wspólnoty i sposobów realizacji tego charyzmatu w dziełach: Ogniskach Wiernej Miłości Małżeńskiej, internetowym Forum Pomocy, programie „12 kroków”. Mirosława Pakur przedstawiła dzieła WTM Sychar ciekawie i z energią, czym od razu zdobyła sobie zainteresowanie księży uczestniczących w warsztatach, którzy w kuluarowych rozmowach zadawali dużo pytań i prosili o współpracę. Małgorzata Lewandowska dała wzruszające świadectwo przechodzenia od ostrego kryzysu w małżeństwie na drodze ku pełnemu uzdrowieniu, podobnie jak jej mąż – Ireneusz Lewandowski. Jarosław Trzaska przedstawił problematykę prawną związaną z radzeniem sobie w trakcie sprawy rozwodowej w sądzie oraz z praktycznymi aspektami wyłaniającymi się podczas kryzysu w małżeństwie, związanymi z finansami, opieką nad dziećmi czy przemocą. Spotkanie z księżmi było jak rzucanie ewangelicznego ziarna. Módlmy się do Pana Boga o wzrost!

Dnia 6 marca 2011 r. w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie o godz 11.30 została odprawiona Msza św., koncelebrowana przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Po powitaniu dostojnego gościa nastąpiły krótkie przezentacje wspólnot działających przy parafii. Także i nasza, Wspólnota Trudnych Małżenstw SYCHAR przedstawiła charyzmat Wspólnoty, 13 miesiecy działalności Ogniska i złożyła na ręce Arcybisupa sprawozdanie. Jego ekscelencja bardzo ciepło wyrażał sie o naszej Wspólnocie i przekazał pisemne błogosławieństwo. Po 13 miesiącach od powstania Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej jest to dla nas członków wspólnoty wielka radość.
http://www.sychar.org/pismo/blogoslawienstwo/Abp-Slawoj-Leszek-Glodz-2011.03.06.jpg

W niedzielę 19 – grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe trójmiejskiego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej. Rozpoczęliśmy cichą Adorają Najświętszego Sakramentu i Mszą świętą. Bardzo pouczające kazanie, o zaletach kryzysów naszym życiu, wygłosił ksiądz Piotr rekolekcjonista. Spotkanie w salce rozpoczęliśmy fragmentem ewangelii św Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa i łamaniem się opłatkiem. Wiele wsparcia i ciepłych słów usłyszeliśmy od siebie nawzajem. Na spotkaniu było 15 osób, w tym 6 po raz pierwszy.

21 listopada odbyło się kolejne comiesięczne spotkanie wspólnoty Sychar- Trójmiasto. Po raz pierwszy spotkanie rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą św. w intencji Wspólnoty a następnie spotkaliśmy się w grupie wspólnotowej. Na spotkaniu było 13 osób, w tym 3 małżeństwa. Wspólnota rozpoczęła spotkanie modlitwą o uzdrowienie naszych małżeństw i ze względu na przybycie nowych osób tradycyjnie nastąpiło przedstawienie się osób i ich sytuacji życiowej. W wypowiedziach wszystkich osób można było zauważyć, że prawie we wszystkich przypadkach zaistniałych problemów, kryzysów i w końcu odejścia jednego z małżonków było życie, z którego Bóg został odsunięty na dalszy plan, lub nie było Go wcale. Wszystkie wypowiedzi były wspaniałym przykładem na to, w jaki sposób i kiedy Bóg przypomina się nam i jak się o nas upomina – jako swoje dzieci.
Tematem naszego spotkania miała być ” Miłość” . Przedstawienie się kolejnych osób i ich sytuacji życiowych nie było niczym innym jak ROZMOWAMI O MIŁOŚCI. Chwała Panu .

17 października odbyło się kolejne spotkanie Sycharków z Trójmiejskiego Ogniska, było na nim 10 osób , 2 pary małżeńskie i jedna nowa osoba . Spotkanie rozpoczęła msza św , a tematem kazania księdza Marcina była modlitwa i jej moc . Po mszy odbyło się spotkanie w salce .Głównym tematem była odbudowa relacji i komunikacja małżeńska . I choć każdy z nas jest na różnych etapach kryzysu , to najważniejsze jest prawdziwe pragnienie pojednania , chęć zmiany swojej postawy wobec współmałżonka.

Dnia 23 maja 2010 roku odbyło się kolejne, czwarte już spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Bojanie. Po Mszy świętej spotkaliśmy się w salce parafialnej aby móc omówić problemy dotykające nas w naszym życiu codziennym. Jak na każdym spotkaniu i tym razem pojawił się ktoś nowy. Tematem zebrania było przebaczenie. Rozmowa toczyła sie w oparciu o lekturę książku „Uzdrawiająca siła przebaczenia” autorstwa A. Clendenen i T. Martin. Żywiołowa dyskusja na temat przebaczenia przeplatała sie z pojawiającymi się co i rusz problamami z naszego życia codziennego. Owocne spotkanie zakończyło się modlitwą.

30 kwietnia o godz 16.00 odbyło się kolejne spotkanie naszej wspólnoty. Na spotkanie przyszła kolejna nowa para małżeńska. Tematem spotkania była ” Dobra komunikacja w małżeństwie „. Jest to zawsze temat aktualny i wywołujący gorące dyskusje. Spotkanie zakończyliśmy Mszą Św.

Drugie spotkanie Trójmiejskiego Ogniska „Sychar” odbyło sie w niedzielę 21 marca i rozpoczeliśmy je, Mszą Świętą, ktorej przewodził nasz opiekun duchowy ks. Marcin Bukowski. Na spotkaniu, po Mszy Świętej, było kilka nowych osób, w tym aż trzy pary małżenskie. Rozmowy i dyskusje były bardzo otwarte i szczere.

Ustalono, że następne spotkania będą dotyczyły zagadnień dialogu małżeńskiego i kłopotów w komunikacji miedzy kobietami i mążczyznami.

Dnia 6 lutego 2010 roku o godz 18.00 Mszą św. rozpoczęliśmy spotkanie inaugurujące Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Bojanie. Homilie wygłosił opiekun duchowy ogniska ks. Marcin Bukowski. Oprawę muzyczną w czasie Mszy św. przygotowała młodzież z Bojana – serdeczne ” Bóg zapłać”.
Na spotkaniu było ponad 2O osób. Członkowie wspólnoty „Sychar” z różnych miejsc Polski, a nawet Europy (z Włoszech) wsparli rodzące się ognisko. Silna grupa przyjechała z Warszawy i okolic, a wśród nich był jeden z założycieli wspólnoty Andrzej Szczepaniak. Swoich przedstawicieli miał również Śląsk i Kraków. Wszystkich, którzy przyjechali z Bydgoszczy i okolic, Tczewa, Kartuz, Redy i Trójmiasta zaliczam już do naszej wspólnoty.
Atmosfera była niesamowita. Wszyscy dzieliliśmy się swoimi osobistymi niejednokrotnie bolesnymi i niełatwymi drogami, jakimi Pan Jezus nas prowadzi do uzdrowienia naszych małżeństw. Mimo łez i bólu, wiele było w tych opowieściach, prawdziwej nadziei, wiary i miłości. Spotkanie zakończyło sie spontanicznym „tańcem uwielbienia ” – do psalmu „Pan moim Pasterzem, nie braknie mi niczego”. Agnicha dziękujemy za twoją grę.
Prawdziwa „Radość Boża” jest możliwa nawet w obliczu kryzysu. Chwała Panu.

Kronika