Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Bez kategorii

Serdecznie zapraszam na spotkanie Gdańskiego Ogniska Wspólnoty „Sychar”

Piątek 3 grudnia  2021 r.

kościół św. Barbary w Gdańsku 

zaczynamy Mszą św. o godzinie 18.00

spotkanie w salce koło plebanii godzina 19.00

do zobaczenia

Z Bogiem

Serdecznie zapraszam na spotkanie Gdańskiego Ogniska Wspólnoty „Sychar”

Piątek 3 września 2021 r.

kościół św Barbary w Gdańsku 

zaczynamy Mszą św. o godzinie 18.00

spotkanie w salce koło plebanii godzina 19.00

 

Po długiej przerwie mamy możliwość spotkania się w realu .

do zobaczenia

Z Bogiem

Drodzy !

Nie możemy spotykać się na otwartych mitingach z powodu epidemii koronawirusa. Mitingi on-line nie są z pewnością tym samym doświadczeniem słuchania siebie we wspólnocie, co mitingi na żywo. W tym czasie ważne jest jednak to, abyśmy dalej się spotykali. Dlatego zapraszamy na miting on-line, który odbędzie w piątek 4 grudnia o godz. 19.30 (wielu z nas praktykuje codzienną Eucharystię, dlatego spotykamy się pół godziny później niż zwykle). Spotkanie zakończy się o 21.30.

Spotkanie odbędzie się poprzez komunikator ZOOM. Możemy go za darmo pobrać: https://zoom.us/download.

Konferencję wprowadzającą wygłosi ks. Piotr Adamski. Prosimy wcześniej zapoznać się z tekstem biblijnym „Walka z Goliatem” w 1Sm 17, 1-58.    

Ważne informacje:

1.      Jeśli chcesz wziąć udział w mitingu – wyślij maila do Mirki, która w piątek udostępni Ci link do spotkania. Termin zgłoszenie upływa w czwartek 3 grudnia. Temat wiadomości: „MITING ON-line”.

2.      Prosimy zadbać o anonimowość spotkania: nikt spoza grupy nie może słyszeć, ani widzieć uczestników mitingu.

3.      Po zalogowaniu na spotkanie prosimy o bezwzględne wyłączenie mikrofonów i włączenie kamery. Prosimy nie rozmawiać przed rozpoczęciem spotkania.

 

Do usłyszenia i zobaczenia na mitingu!

Mirosława Pakur

Ks. Piotr Adamski

cykl 10 spotkań

„ABC sakramentu małżeństwa”

Serdecznie zapraszamy

  • wszystkich zainteresowanych tematyką małżeńską
  • narzeczonych
  • małżonków sakramentalnych
  • osoby w kryzysie małżeńskim
  • nowych członków Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”

 spotkania w każdy 3 wtorek miesiąca  godzina 19.00

 przed spotkaniem o 18.00 – msza św w kościele s Barbary w Gdańsku

terminy:

20 październik 2020 – ODWOŁANE

17 listopad 2020

15 grudzień 2020

19 styczeń 2021

16 luty 2021

16 marzec 2021

20 kwiecień 2021

18 maj 2021

15 czerwiec 2012

 

 

Informuję, że w czasie wakacji spotkania gdańskiego ogniska WTM Sychar są zawieszone.

Będziemy utrzymywać kontakt podczas wyjazdów wakacyjnych, prywatnie w mniejszym gronie.

Wszystkich potrzebujących wsparcia lub pomocy, albo rozmowy, zapewniam o możliwości kontaktu mailowego.

Życzę wszystkim Sycharkom i sympatykom Sycharu spokojnego wypoczynku wakacyjnego.

Niech Pan Bóg nam błogosław

Mirka

Drodzy, zapraszamy na kolejny meeting ON-LINE, który odbędzie się

w piątek 5 czerwca  o godz. 19.30.

Aby uczestniczyć w spotkaniu online (tylko dla członków wspólnoty)  wyślij zgłoszenie na adres:    sychar@wp.pl

podając swój LOGIN (taki sam, jakim będziesz się logował na platformie! Ostatnio były niewielkie trudności z identyfikacją osób).

Przypominamy link do meetingu: https://meetingsemea2.webex.com/join/adamsxpa

Zachęcamy do uczestniczenia poprzez transmisję live z kościoła św. Barbary

Zapraszamy na cykl 10 spotkań ABC Sakramentu Małżeństwa

W każdy 3 wtorek miesiąca zapraszamy:  narzeczonych,  małżonków sakramentalnych na każdym etapie kryzysu, nowych członków naszej wspólnoty, doradców rodzinnych i wszystkich zainteresowanych tematyką małżeńską.

19.00 – Spotkanie w salce koło plebani

Terminarz spotkań:

17 września 2019r.

15 października 2019r.

19 listopada 2019r.

17 grudnia  2019r.

21 stycznia 2020r.

18 lutego 2020r.

17 marca 2020r.

21 kwietnia 2020r.

19 maja 2020r.

16 czerwca 2020r.

Do zobaczenia

Z Bogiem

Od grudnia, ze względu na dużo ilość osób, spotkaliśmy się w dwóch terminach.

Tematem spotkań była „Moja droga we wspólnocie”

Jak ją przeżywam ?

Jak i kiedy tu trafiłem ?

Co to zmieniło w moim życiu i postrzeganiu Boga, swojego małżeństwa ?

 

´ Nawracanie permanentne

´ „Mów Panie, bo sługa Twój słucha”

Teksty biblijne do rozważań „

Dz 5, 12-16

 Ap 1, 9-11; 17-18

Każde Trudne Sakramentalna Małżeństwo jest do uratowania

Na spotkaniu był nas ponad 20 osób.

I po raz pierwszy był obecny nowy opiekun duchowy ks.Piotra Adamskiego.

Tematem spotkania była konferencja ks. Tadeusza Kotłowskiego „Osobowość a Miłość”

 

Tematem spotkania był nasz charyzmat

Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania!

Każde sakramentalne małżeństwo (nawet po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim związku) ma szanse się odrodzić, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szanse otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.

Charyzmat Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR istnieje od 2003 roku i stanowi „oddolną” inicjatywę małżonków. Celem Wspólnoty jest ratowanie małżeństw sakramentalnych przeżywających kryzys. Jej założycielami są małżonkowie, których sakramentalne związki małżeńskie, patrząc po ludzku, rozpadły się, a mimo to postanowili oni trwać w miłości i wierności, wypełniając złożoną przed Bogiem przysięgę. SYCHAR jest młodą wspólnotą, ale dynamicznie rozwijającą się. Powstaje wiele jej ognisk. Obecnie działa kilkadziesiąt ognisk Wspólnoty w Polsce i za granicą. Rdzeniem SYCHARU jest grupa liderów ognisk, moderatorów, opiekunów duchowych i współpracowników.     Od 2012 roku Wspólnota ma Krajowego Duszpasterza mianowanego przez Episkopat Polski.

We Wspólnocie SYCHAR małżonkowie wierzą w to, że Pan Bóg daje dość łaski, żeby uzdrowić wszystkich sakramentalnych małżonków, uzdolnić ich do wypełnienia przysięgi małżeńskiej w każdej sytuacji kryzysu (także po rozwodzie i gdy są w drugich niesakramentalnych związkach), gdy tylko pójdą drogą nawrócenia, otworzą się na łaskę sakramentu małżeństwa. Taką drogę wiary, w uratowanie każdego sakramentalnego małżeństwa przeżywającego kryzys, w każdej sytuacji, proponuje Wspólnota także tym, którzy są po rozwodzie w drugich związkach. Bo Pan Bóg małżonków sakramentalnych zawsze i w każdej sytuacji widzi razem, o czym świadczą Jego słowa zapisane w Ewangelii św. Mateusza: „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6).

Przysięga małżeńska w jednakowym stopniu obowiązuje wszystkich sakramentalnych małżonków – tych co skrzywdzili i tych, co zostali skrzywdzeni. W przysiędze nie ma klauzul dodatkowych warunkujących jej ważność. W małżeństwie sakramentalnym małżonkowie wypełniają wolę Bożą, gdy realizują w codziennym życiu słowa przysięgi, którą przed Bogiem sobie składali: „(…) ślubuję ci wierność, miłość i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”. W tych słowach zapisana jest wola Boża dotycząca każdego sakramentalnego małżonka – w każdej sytuacji, także w tej najbardziej kryzysowej, gdy dochodzi do zdrady, wejścia w drugi związek, gdy w drugim związku pojawiają się nieślubne dzieci. „Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową” (św. Jan Paweł II).

Jako wspólnota małżonków, którzy doświadczają kryzysu w swoim małżeństwie, Sycharowicze wiedzą, że najlepszym lekarstwem jest wyjście z samotności i życie w łączności             ze Wspólnotą, po to, aby udzielać sobie wzajemnie pomocy w grupach samopomocowych                np. w ogniskach, grupach 12 krokowych, mityngach, spotkaniach modlitewnych na Skype, na internetowym Forum Pomocy, podczas rekolekcji, „Wakacji z SYCHAREM”, pielgrzymek, etc. Dzięki tym różnym formom wzajemnego wsparcia mogą mimo kryzysu wzrastać w coraz większej miłości do Boga i do współmałżonka, i żyć pełnią życia z Panem Bogiem! Na tym właśnie polega „czekanie – nie czekając”, aby codzienną radość życia czerpać z jak najlepszych relacji z Bogiem i innymi ludźmi, aby w postawie otwartości na pojednanie, twórczo do maksimum wykorzystać czas kryzysu, separacji, aby być dla współmałżonka Bożym drogowskazem, przykładem rozwoju duchowego, emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego, zawodowego, itp.

W dniu 15.08.2014r. spod Katedry w Oliwie wyruszyła pielgrzymka trzeźwościowa, w śród nich ok. 10 osób ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw  SYCHAR.

Ruszyliśmy  po raz drugi na ten szlak pieszej pielgrzymki do Matemblewa. Pogoda zapowiadała się piękna. Jednak to tak, jak w życiu. Człowiek założy sobie, że będzie wszystko pięknie i zawsze słonecznie, a tu nagle niespodzianka, ulewa i brzydka pogoda.

Nam Pan Bóg zesłał ulewę. Na modlących się pielgrzymów spłynęły wody błogosławieństwa.

Teraz pozostał wybór, czy się zawrócić z obranej drogi, czy iść dalej, nie wiedząc co nas jeszcze czeka? Czy wybrać pewne ciepłe i suche schronienie w domu, czy iść dalej i wszystko powierzyć Bogu? Pragnienie Bożej miłości w domu najukochańszej z matek zwyciężyło.

Ulewa po jakimś czasie ustała i wyjrzało słońce. Szliśmy przemoczeni i zziębnięci, ze swoimi zranieniami, prośbami i oczekiwaniami, ale także z podziękowaniami za to wszystko, co otrzymaliśmy, za łaski o których wiemy, ale również za te, z których nie zdajemy sobie sprawy. Nie była to wędrówka mojżeszowa, ale również za Bogiem.

Kiedy dotarliśmy na miejsce mogliśmy liczyć na ciepłą herbatę i kawę, a także posiłek. Kazanie wygłosił zawsze uśmiechnięty biskup Wiesław Szlachetka. Mówił o tym, co chyba wszyscy czuliśmy, będąc w tym właśnie miejscu, że jesteśmy w domu, u naszej Mateńki, która wstawia się za nami u Boga. Właśnie w tym momencie byliśmy tu, gdzie czujemy się dobrze zaopiekowani.

Najbardziej utkwiły mi słowa, że Maryja zawsze nosiła w sobie kawałek nieba w swoim sercu. Była szczęśliwa, pomimo boleści, którą zgodziła się znieść w momencie zwiastowania. Pragnienie Boga było zawsze najważniejsze, choćby wokół szalała wojna, a zło atakowało ze wszystkich stron. Ona była przepełniona Bogiem i Jemu zawierzyła do końca. Trudna to nauka i trudna postawa do naśladowania. Jednak to, co jest tak z trudem zdobywane ceni się najbardziej. Za to co jest najbardziej cenne, zawsze trzeba zapłacić wysoką cenę.

Sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie,  co jest najważniejsze w naszym życiu?

Co jest tak cenne, żeby sprzedać wszystko, by mieć tą jedną perłę ?

Dla czego jesteśmy w stanie zrezygnować z samych siebie i swojego ludzkiego zapatrywania na życie i bardzo ludzkiego układania go?

Magda

22 lutego Jarek, Andrzej i Edward z naszego Ogniska prowadzili warsztaty  „Wreszcie żyć – 12 kroków dla chrześcijan”.

Dali świadectwo trwania w wierności małżeńskiej i przedstawili charyzmat naszej wspólnoty, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania.

 

http://wkcswarzewo.blogspot.com/2014/02/wspolnota-trudnych-mazenstw-sychar.html

 

Chwała Panu

Miałam możliwość poprowadzić wykłady i ćwiczenia na zimowej sesji Kurs Poradnictwa Rodzinnego w Londynie.

23- 27 stycznia ponad 40 przyszłych polonijnych doradców rodzinnych miało możliwość poznać charyzmat naszej wspólnoty. Dzieliłam się swoim doświadczeniem pracy w poradni rodzinnej z małżonkami w kryzysie, naszą wiarą i nadzieją,  że KAŻDE TRUDNE SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO JEST DO URATOWANIA.

W niedzielę wieczorem odbyło się spotkanie otwarte dla polaków z Londynu i okolic.

Bogu dziękuję za ten wspaniały czas.

Mam nadzieję, że i tam powstanie Ognisko naszej wspólnoty.

 

 

Kronika