Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na zaproszenia ks. Jacka Cirockiego w Kolegiacie p.w. Najświętszej Marii Panny w  Kartuzach,

w czasie rekolekcji adwentowych, złożyliśmy świadectwo odrodzenia naszego małżeństwa.

Mamy nadzieję na otwarcie przy tej parafii pierwszego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty „Sychar” w Diecezji Pelplińskiej.

Prosimy wszystkich o modlitwę.

M

Kronika