Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na spotkaniu było około 30 osób.

Głównym tematem spotkania były dary Ducha św.

Wysłuchaliśmy kilku konferencji oj. Remigiusza Recława „7 Darów Ducha św”. Byliśmy wszyscy głęboko poruszeni tekstami biblijnymi i ich interpretacją.

1. Dar Mądrości

Przypowieść o siewcy – Mt 13, 3-9

2. Dar Rozumu

Przypowieść o sieci – Mt 13, 47-52

3. Dar Rady

Przypowieść o chwaście – Mt 13, 24-30

4. Dar Męstwa

Przypowieść o perle – Mt 13, 45-46

5. Dar Umiejętności

Przypowieść o ziarnie gorczycy – Mt 13, 31-32

6. Dar Pobożności

Przypowieść o skarbie – Mt 13, 44

7. Dar Bojaźni Bożej

Przypowieść o zaczynie – Mt 13, 33

Kronika