Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na spotkaniu było 40 osób, nadal kontynuowaliśmy temat przebaczenia.

Dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami i przemyśleniami nad naszym osobistym procesem przebaczenia.

Czy nowa wiedza, ćwiczenia i osobiste przemyślenia i dzielenie się tym w naszej wspólnocie przynosi jakieś owoce i postęp dla konkretnych osób ?

To osobiste świadectwo innych, daje nam siły, by dalej iść drogą przebaczenia.

fragment z książki B.Duboisa „Uzdrowienie relacji w rodzinie”

„..   Słabość i grzech powinny nas skłaniać do większej miłości, miłosierdzia.

Dzięki temu można wkroczyć w „szaleństwo” miłości aż do „skandalu” przebaczenia i miłości nieprzyjaciół, przekroczyć zwykłe ramy sprawiedliwości….”

PRZEBACZENIE

         Jest zarówno procesem osobistym jak i międzyosobowym spotkaniem, w którym osoby starają się stanąć twarzą w twarz z zawiedzionymi zaufaniem i zranioną miłością w celu odbudowy wzajemnych dobrych relacji, opartych na doświadczeniu sprawiedliwości i miłosierdzia.

         To doświadczenie społeczne, w którym musi się znaleźć miejsce na zaangażowanie i wzajemność ze strony zarówno skrzywdzonego jaki i krzywdziciela.

         Jest to jednocześnie proces i decyzja działania.

„Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”
 (Mt 6,12)

         przebaczenie, jest wynikiem wynikiem przemiany duchowej

         dwóch stron: skrzywdzonej i krzywdzącej.

         Do rozpoczęcia tego procesu nie potrzeba obu stron

         Wystarczy, że jedna ze stron podejmie współpracę z Bogiem

Przebaczenie

         Przemiana duchowa osoby skrzywdzonej

         Decyzja 

Pojednanie

         Przemiana duchowa obu stron: skrzywdzonej i krzywdzącej

         Jednostkowe decyzje obojga

POJEDNANIE

         To odbudowa między osobowego zaufania przy wzajemnym zobowiązaniu do naprawy związku.

         Partnerzy pojednani nie obawiają się wspominać zranień, nie żywią do siebie ukrytej urazy, są skłonni na nowo odsłonić czułe miejsce i pozwolić, aby ich związek był inny niż przedtem.

 

      Jeśli zaprosimy Boga do naszego życia, będziemy trwać w Nim i pozwolimy Mu działać, możemy się spodziewać cudu pojednania i odbudowy związku małżeńskiego.

Boże daj nam wszystkim, łaskę ciągłego podejmowania współpracy z Tobą w procesie przebaczenia i pojednania.

Do zobaczenia

 

 

Kronika