Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Towarzystwo uniwersyteckie „Fides et ratio” przy UKSW w Warszawie

organizowało dwudniowe sympozjum

„Przebaczenie a dar życie”

Wspólnota „Sychar” brała czynny udział w tym sympozjum.

30 marca prowadziliśmy DEBATĘ
JAK POMÓC W PRZEBACZANIU po zdradzie,rozwodzie, odejściu ?

 

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/sympozjum2014.html

Chwała Panu

Mirka i Jarek

Kronika