Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na kolejne spotkanie przybyło ponad 20 osób.W tym roku formacji tematem przewodnim będzie komunikacja w małżeństwie.

„MIŁOŚĆ I SZACUNEK”

Emerson Eggerichs

List do Efezjan (5,33)

„W końcu więc niechaj każdy z was tak miłuje swoja żonę jak siebie samego !

A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża”

         Każda para małżeńska znajduje się w jednym z trzech kręgów:

        I.          BŁĘDNY  KRĄG

NA JEGO BRAK MIŁOŚCI ONA REAGUJE BRAKIEM SZACUNKU.

NA JEJ BRAK SZACUNKU ON REAGUJE BRAKIEM MIŁOŚCI.

II.                 OŻYWIAJĄCY KRĄG

JEGO MIŁOŚĆ MOTYWUJE JĄ DO SZACUNKU

JEJ SZACUNEK MOTYWUJE GO DO MIŁOŚCI

III.                WYNAGRADZAJĄCY  KRĄG

JEGO MIŁOŚĆ NIESIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, BEZ WZGLĘDU NA JEJ SZACUNEK

JEJ SZACUNEK NIESIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, BEZ WZGLĘDU NA JEGO MIŁOŚĆ

TRZY KLUCZOWE PRAWDY   O KOMUNIKACJI

1. W MAŁŻEŃSTWIE LICZĄ SIĘ SŁOWA

2. MAŁŻONKOWIE NIE SĄ ŹLI, SĄ PO PROSTU RÓŻNI

3. CZY WIERZYSZ W DOBRĄ WOLĘ WSPÓŁMAŁŻONKA

cdn…

kolejne spotkania wspólnoty

21.XII.2013 r – godz 19.00  – grupa wsparcia

6.XII. 2013 r – godz 18.00 – spotkanie wspólnoty

Kronika