Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na spotkaniu było obecnych 26 osób. Omawialiśmy nasz pobyt, wrażenia i nasze wystąpienie na Kongresie Rodzin w Warszawie. Przedstawiliśmy nasze plany rekolekcyjne i wakacyjne.

 

B. Dubois ” Uzdrowienie relacji w rodzinie” cd..

OJCOSTWO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Święty Józef jest odbiciem Ojcostwa Bożego, nosi w sobie Jego piękno, czystość, mądrość, roztropność, miłosierdzie i współczucie.

OJCIEC OCHRANIA

Jest jednocześnie silny i czuły

Sil   Silny ojciec zapewniający bezpieczeństwo czule nas chroni.

         Józef jest ukryty i ukrywa, bo chroni.

         OJCIEC WZBOGACA

         Ojciec ma autorytet (przyczynianie się do wzrostu ) wobec swojego syna, okazuje go poprzez dawanie siebie.

         Ojciec nadaje prawo,

Poprzez siłę, pełną czułości, okazuje zdecydowane i jednocześnie łagodne granice.

Poprzez umiar w nakładanych ograniczeniach, by dziecko doświadczyło, co to jest wykroczenie.

OJCIEC ZAPRAWIA SWOJEGO SYNA DO WALKI DUCHOWEJ

 

         Ojciec oddziela od matki.

         Ojciec jest stróżem Wcielenia.

         Ojciec nadaje znaczenie ciału.

         Ojciec człowiek walki w ciemności.

         Ojciec specjalista od dobrej śmierci.

OJCIEC STRÓŻEM CZASU

         Sztuka przetrwania – wysiłek, sztuka oddania się bez wyczerpania i doprowadzania rzeczy do końca z        wytrwałością i stałością

         Czekanie na stosowną chwilę, poprzez przeżywanie chwili obecnej jako ciągle nowej, nieznanej, wymagającej i zgoda na to, by nie otrzymywać wszystkiego natychmiast (Ojciec obiecuje nam wszystko, ale daje stopniowo. Trzeba poczekać aż urośniemy w dłoniach Ojca, ufni i zdani na Mądrość Jego Miłości)

         Klimat cierpliwości, elastyczności, zaufania, pokory.

OJCIEC MILCZY

         Ojciec mówi mało, by stworzyć przestrzeń dla słów syna czy córki,

         Milczenie nadaje znaczenie spojrzeniu

         Mistrz modlitwy serca, modlitwy myślnej, która prowadzi nas z roztargnienia do skupienia. Uczy nas, jak „przejść z głowy do serca”,  wyrzucać i przepędzać wszystko co bezużyteczne.

OJCIEC NADAJE TOŻSAMOŚĆ

       Ojciec nadaje imię.

      Ojciec odsłania własny dar, towarzyszy dziecku w uświadomieniu sobie i rozwijaniu indywidualnego talentu.

Im bardziej będziemy pragnęli stać się synami i córkami Ojca, przybranymi synami i córkami św. Józefa, tym głębiej odczujemy, że jesteśmy jedyni i przekonamy się że trwamy w sercu Boga, odzyskamy osobistą tożsamość.

OJCIEC DAJE CHLEB

         Chleb ludzi i Słowa Bożego.

   Chleb wydarzeń – czuwanie nad nami w codzienności

   Praca – ojciec zaprawia do pracy ręcznej, ścierania się z konkretem, realizmem życia i pracy intelektualnej.

OJCIEC PAMIĘTA

       Wskazuje dziecku matkę jako źródło życia, oczarowanie mężczyzny.

         Uczy jak kochać żonę, czcić matkę i sięgać do początków.

         Uczy nas kochaś swoje dzieciństwo, leczy z postawa depresyjnych i śmiercionośnych skłonności.

OJCIEC TWORZY JEDNOŚĆ

         Józef ( jednoczący) gromadzi swoje dzieci w jedności.

         Ojciec to widzialny znak jedności rodziny.

      Ojciec jest wezwany by być widzialnym znakiem jedności rodziny i wspólnoty jako pasterz.

OJCIEC POŚWIĘCA SWOJE ŻYCIE

    Józef poświęca swoje życie, służy, nie sroży się, nie goni za władzą, jest pasterzem .

         Wykorzystuje swój autorytet dla służby.

          Naraża życie by chronić.

         Usuwa się na bok wobec Syna.

         Umiera z miłości do Maryi.

         Jest cieniem Ojca.

WNIOSKI

1.JÓZEF CIENIEM OJCA

2. WEŹ JÓZEFA ZA OJCA

3. ŻYJ W ŚWIĘTEJ RODZINIE

Pod osłoną i opieka św. Józefa możemy narodzić się duchowo.

ĆWICZENIA

         Jaka więź łączy mnie obecnie z moim ojcem ?

         Czy dostrzegam spojrzenie Ojca Niebieskiego, który zmienia całe moje życie ?

         Jak spoglądam na ojcostwo ? Czego w przeszłości się bałem(am), co mnie bolało, czego mi brakowało ?

         Jakie są najpiękniejsze cechy mojego ojca ?

         Co łączy mnie ze św. Józefem ? Czy mam zamiar szukać u niego tego, czego brakuje memu doświadczeniu miłości ojcowskiej ?

         W jaki sposób ustawiam się wobec władzy ? Jestem buntownikiem czy kimś pasywnym czy przeciwnie : jestem wolny(a) i posłuszny(a) tzn. trwam w prawidłowej i zrównoważonej postawie synowskiej ?

         Jak przeżywam chwile obecną ? Jak przystaje do rzeczywistości ?

         Jak traktuje swoje zobowiązania i to za co jestem    odpowiedzialny(a) ?

 

Kronika