Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Spotkanie to było szczególne, ponieważ nasze ognisko odwiedził ksiądz Paweł Dubowik z Opola, krajowy duszpasterza wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar” i liderka ogniska opolskiego Marzena Nowak. Ksiądz z wielka uwagą wysłuchał naszych trudnych historii małżeńskich.

W spotkaniu wzięło udział 36 osób. Zakończyliśmy je wspólna mszą św.  w intencji członków wspólnoty.

W dalszym ciągu pracujemy  z książką B.Duboisa   „Uzdrowienie relacji w rodzinie”

 

OD MATKI DO OJCA
•Matka nosicielka życia stanowi podłoże, z którego wyrastają korzenie
•Dojrzałość przychodzi od ojca
Zranienie pierwotne –  zranienie synostwa
•Jest ono tak pierwotne, że nie ma dla nas nic trudniejszego niż stanie się synami i córkami Ojca
•Zranienie synostwa polega na negacji początków i niemożliwość zwrócenia się do Ojca.
•Mama trudności z umiłowaniem życia i z posłuszeństwem wobec ojca
Zaistnienie zranienia
•Reakcje podstawowe: ból, zwątpienie, wybuch pragnienia.
•Reakcje drugorzędne: agresywność i zazdrość, beznadzieja, kontakt sztuczny i duch niezależności.
•Skutki ludzkie i duchowe: niewiara, perfekcjonizm wierzącego, zaburzenie tożsamości.
Wyzdrowienie
•Wysiłek przymierza z Bogiem
•Im bardzie będziemy zwróceni ku Ojcu, tym skuteczniej staniemy się matkami, dającymi życie oraz ojcami, którzy pomagają wzrastać.
Droga wyzdrowienia
•Nie opiera się na naszych możliwościach, ale na pozwoleniu na działanie w naszym życiu Boga. Potrzeba tylko mojego i twojego   „CHCĘ – PRAGNĘ”
•PRAWDA – odkrycie wydarzenia lub klimatu rodzinnego, który ranił nas od poczęcia i zrozumienie, że Bóg stanowi pociechę w Krzyżu, w samym środku zranienia. Pozwolić Bogu wejść w tę strefę w której nie byliśmy kochani, to zgodzić się na powstanie na nowo pragnienia bycia kochanym w podwójnym odczuciu boleści i słodyczy, zmartwienia i pokoju, cierpienia i radości.
•UFNY WYBÓR – uczuciowość szaleje, ale nasz duch wzbudza akt zaufania i postawę poddania się „Panie ty masz słowa życia wiecznego”
PRAGNIENIE ,PRAWDA I UFNY WYBÓR są drogą, wtedy dostajemy pocieszenie, oczyszczenie i uzdrowienie.
Wcielenie Słowa Bożego
•Przez Jezusa Ojciec odradza w nas synostwo.
•Dlatego Syn stał się ciałem w rodzinie, pomiędzy mężczyzną i niewiasta.
•Jezus podany zarazem :
–  Maryi która daje mu życie i wskazuje Józefa
– Józefowi jako ojcu przez 30 lat
Doświadczenie życia w Duchu
•Im głębiej pozwolimy by działał w nas Duch św. tym mocniej poddamy się jego miłości tzn. bycia dzieckiem zależnym od kogoś Innego.
•Duch kieruje nas ku Ojcu i uzdatnia nasze serca do pojednania z tatusiem (docelowość) i z naszą mamusią (ziemia naszego pochodzenia)
•Duch św. z głębi naszych serc wydobywa płaczliwe wołanie „Ojcze! Mój Ojcze!” i dowiadujemy się że jesteśmy z pasją kochani przez miłosiernego Boga.
REZULTAT
•Przyjmujemy swoich ziemskich rodziców, takimi jakimi są
•Zostajemy pojednani z naszymi początkami
•Zakochani w życiu
•Spokojnie posłuszni
                                              BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI
„Życie nie jest smutne ! Przeciwnie, jest bardzo wesołe. Gdybyście powiedzieli <wygnanie jest smutne>, to bym was zrozumiała. popełniamy błąd nazywając  życiem to , co ma się skończyć. Tylko rzeczy z nieba , to , co nigdy się nie skończy, należy tak nazywać, z tego powodu życie nie nie jest smutne,ale wesołe, bardzo wesołe!…”    św Teresa z Lisieux
Pogody Ducha
i do kolejnego spotkania 7. kwietnia 2013 r.
Kronika