Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Tym razem nasz comiesięczne spotkanie  odbyło się w Święto Chrystusa Króla.

Na spotkaniu były 25 osób. Krótko przedstawiłam sprawozdanie z rekolekcji dla Polonii w Niemczech

Nadal  kontynuujemy  pracę formacyjną,  na podstawie książki Bernarda Duboisa ” Uzdrowienie relacji w rodzinie”.

Rodzina to zbiór otwarty, w dynamicznym ruchu kontaktu i miłości.
Rodzimy się w rodzinie i potrzebujemy jej żeby wzrastać.
  • Dwoje jest narażone na druzgocący antagonizm, popada w egocentryzm, traci tożsamość i zatrzymuje się w rozwoju.
  • Para nie jest celem samym w sobie, by się rozwijać musi dojść do komunii wzajemnej miłości (stają się jednym ciałem) i do płodności (bądźcie płodni i rozmnażajcie się)
  • Otwarcie na Boga wprowadza tę trzecia osobę i obieg miłości zostaje przywrócony.
  • Nasze rodziny są niedoskonałe, i te pierwotne i te które sami tworzymy
  • Słabość i grzech powinny nas skłaniać do większej miłości, miłosierdziu. Dzięki temu można wkroczyć w „szaleństwo” miłości aż do „skandalu” przebaczenia i miłości nieprzyjaciół przekroczyć zwykłe ramy sprawiedliwości.
  • Rodzina nie ma być doskonała, ma być uboga, otwarta a czasem rozdarta, bo w tej szczelinie objawia się dar Boży, który doprowadzi nas do „śmierci w miłości”.

  MIEJSCEM UZDROWIENIA JEST ŚWIĘTA RODZINA

 1. Zadanie domowe ;
  a.Która z osób Świętej Rodziny  jest mi najbliższa ?
  b.Co przeszkadza mi wejść w taką samą bliskość z każdą z nich ?
  c.Czy zgadzam się wejść na spotkanie tej, którą znam najmniej, prosząc o pomoc dwie pozostałe ?
Kronika