Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą świętą . Na spotkaniu było 11 osób.
To było wyjątkowe spotkanie , wspólne czytanie Pisma św, dzielenie się opłatkiem wprowadziło nas w ten świąteczny czas . Ksiądz Marcin życzył nam wszystkim i naszym rodzinom narodzenia Jezusa w naszych sercach .
Całość spotkanie odbywała się z bardzo ciepłej rodzinnej atmosferze . Dzieliliśmy się tym co przez cały rok działo się we wspólnocie , i robiliśmy plany na przyszłość.
Udało się w tym roku dzięki pomocy Kurii Archidiecezji Gdańskiej przesłać pakiety materiałów sycharowskich ( plakaty , broszury i ulotki ) do każdej z parafii naszej Archidiecezji .
Na przyszłym roku jesteśmy organizatorami Ogólnopolskich rekolekcji wiosennych Wspólnoty ” Sychar” w Laskowicach Pomorskich u księży Werbistów.
Kolejne materiały sycharowskie powędrowały do Diecezji Pelplińskie , do Sierakowic i Kartuz.

Część dyskusji dotyczyła także pracy na 12 – krokach. Część osób, które uczestniczą w warsztatach internetowych, dzieliło się doświadczeniami i przeżyciami z tej ” drogi ku pełni życia „.

Chwała Panu

Kronika