Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą świętą . Na spotkaniu oprócz stałych bywalców, były dwie nowe pary małżeńskie, a temat ” Nadzieja ” wzbudził gorącą dyskusję.

NADZIEJA – dlaczego jest tak ważna w naszym życiu?

Św. Paweł zapewnia „A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). Nadzieja chrześcijańska to nic innego jak działalność Ducha Świętego w ludzkim życiu. Zakorzeniona jest w zmartwychwstaniu Pana Jezusa i opiera się na Bożej obietnicy życia wiecznego.
Nadzieja chrześcijańska:
• jest ufnością w Bogu, nie zna miary i ograniczeń,
• jest uparta i nie przestaje liczyć na wierność, którą Bóg przyrzekł,
• jest siłą człowieka, która pochodzi od Boga,
• jest zależna od naszego duchowego rozwoju; tym, co utrudnia czy wręcz uniemożliwia życie nadzieją, jest strach i cynizm,
• wie także, że może do swego Boga wołać, a nawet gwałtownie domagać się odpowiedzi; Bóg bowiem potrafi rozpoznać w tej gwałtowności głos miłości człowieka,
• jest postawą, niełatwą, ale prowadzi człowieka tam, gdzie jeszcze nie był,
• jest ukierunkowaniem serca na przyszłość, nawet jeśli rozum mówi, że już wszystko stracone,
• jest tam, gdzie chcemy zmienić sytuację z obecnej na inną,
• zawiera życzenia i oczekiwania dotyczące zmiany przyszłości,
• jest „trudnym dobrem przyszłym”,
• pojawia się, gdy odczuwamy dręczący niepokój, gdzie mają miejsce bolesne przeżycia,
• stoi na straży wierności i broni przed rozpaczą,
• wie więcej, niż zdolna jest zrozumieć,
• nigdy nie rezygnuje,
• w cierpieniach dodaje odwagi,
• służy Dobru,
• jest zaufaniem, że istnieje możliwość twórczej przemiany,
• łączy się z wolnością,
• może narodzić się w spotkaniu z drugim człowiekiem,
• potrzebuje wiary, odwagi i cierpliwości,
• jest w naszym wnętrzu, nie zaś w tym, co nas otacza,
• nigdy się nie poddaje,
• jest cierpliwa, czeka – nie czekając,
• w dniach udręki osłabia napięcie lęku i trwogi,
• w cierpieniach dodaje odwagi,
• jej siła w Słowie Pana i Jego obietnicy, że pozostanie człowiekowi wierny,
• pomaga żyć człowiekowi, udziela mu chwil szczęścia, lecz nie uwalnia go od życiowych trosk, trudów i nieszczęść,
• wie, że Bóg istnieje,
• nie jest zwykłym stanem duszy; rodzi się jedynie w stałym i stanowczym sercu, jest postawą irracjonalną, ponieważ człowiek dąży do realizacji swoich zamiarów, kierując się nie tylko rozumem,
• zawsze przynagla nas do czynu, niweczy nasz spokój, wytrąca z równowagi,
• nie pozwala człowiekowi na bezradną bezczynność,
• pobudza naszą ambicję, jest odpowiedzialna za nasze plany i pragnienia osiągania rzeczy wielkich (hart ducha),
• z wiarą mówi o ostatecznym urzeczywistnieniu naszych marzeń, lecz nie wie, w jaki sposób Bóg tego dokona (nierzadko będzie się to dokonywać poprzez klęskę),
• to przekonanie, że życie ludzkie ma głęboki sens, nawet jeśli chwilami trudno go dostrzec,
• wierzy w zwycięstwo dobra nad złem, w wypełnienie Bożych obietnic,
• wskazuje człowiekowi kierunek – żyjącego Boga.

ciąg dalszy tu

http://www.kryzys.org/viewtopic.php?p=146706#146706

Kronika