Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 19 – grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe trójmiejskiego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej. Rozpoczęliśmy cichą Adorają Najświętszego Sakramentu i Mszą świętą. Bardzo pouczające kazanie, o zaletach kryzysów naszym życiu, wygłosił ksiądz Piotr rekolekcjonista. Spotkanie w salce rozpoczęliśmy fragmentem ewangelii św Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa i łamaniem się opłatkiem. Wiele wsparcia i ciepłych słów usłyszeliśmy od siebie nawzajem. Na spotkaniu było 15 osób, w tym 6 po raz pierwszy.

Kronika