Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

21 listopada odbyło się kolejne comiesięczne spotkanie wspólnoty Sychar- Trójmiasto. Po raz pierwszy spotkanie rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą św. w intencji Wspólnoty a następnie spotkaliśmy się w grupie wspólnotowej. Na spotkaniu było 13 osób, w tym 3 małżeństwa. Wspólnota rozpoczęła spotkanie modlitwą o uzdrowienie naszych małżeństw i ze względu na przybycie nowych osób tradycyjnie nastąpiło przedstawienie się osób i ich sytuacji życiowej. W wypowiedziach wszystkich osób można było zauważyć, że prawie we wszystkich przypadkach zaistniałych problemów, kryzysów i w końcu odejścia jednego z małżonków było życie, z którego Bóg został odsunięty na dalszy plan, lub nie było Go wcale. Wszystkie wypowiedzi były wspaniałym przykładem na to, w jaki sposób i kiedy Bóg przypomina się nam i jak się o nas upomina – jako swoje dzieci.
Tematem naszego spotkania miała być ” Miłość” . Przedstawienie się kolejnych osób i ich sytuacji życiowych nie było niczym innym jak ROZMOWAMI O MIŁOŚCI. Chwała Panu .

Kronika