Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

17 października odbyło się kolejne spotkanie Sycharków z Trójmiejskiego Ogniska, było na nim 10 osób , 2 pary małżeńskie i jedna nowa osoba . Spotkanie rozpoczęła msza św , a tematem kazania księdza Marcina była modlitwa i jej moc . Po mszy odbyło się spotkanie w salce .Głównym tematem była odbudowa relacji i komunikacja małżeńska . I choć każdy z nas jest na różnych etapach kryzysu , to najważniejsze jest prawdziwe pragnienie pojednania , chęć zmiany swojej postawy wobec współmałżonka.

Kronika