Parafia

Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca lub w pierwsze wtorki po nim nastepujące. Bardzo prosimy o korzystanie z jednej z dwóch propozycji spotkania. Na grupę wtorkową zapraszamy szczególnie osoby zamieszkałe bliżej parafii św. Barbary. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>

Poprzednia parafia

Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy

Drodzy,

zwracamy się do Was z prośbą o modlitwę oraz o wsparcie finansowe i każde inne, na miarę waszych możliwości, dzieła, które zamierzamy podjąć przy parafii św. Barbary w Gdańsku.

Rekolekcje „Od przemocy do życia w obfitości” (2016r.) oraz „O porozumieniu bez przemocy”(2017r.), które jako wspólnota przygotowaliśmy w kościele św. Barbary, są impulsem do podjęcia dalszej pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w formie warsztatowej.

Powstała grupa osób, która zamierza podjąć w tym roku specjalistyczne studia podyplomowe, aby świadczona pomoc była udzielana w sposób jak najbardziej profesjonalny. W czasie spotkania, które odbyło się na początku lipca na plebanii parafii św. Barbary, terapeuta Hanna Węgrzynowicz, która od wielu lat zajmuje się pomocą ofiarom przemocy, zadeklarowała swoją pomoc w tworzeniu oraz pracy grupy interdyscyplinarnej składającej się z: księdza, pedagogów, psychologów, mediatora, doradców rodzinnych.

Mirosława Pakur i Bożena Ornatek już od września będą kontynuowały swoją działalność w ramach Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej przy parafii św. Barbary w Gdańsku. Jak wiemy jest to bardzo potrzebna praca na rzecz małżeństw przeżywających kryzys, która jest wpisana w charyzmat Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”.

Ks. Proboszcz parafii św. Barbary w Gdańsku pragnie udostępnić do w/w dzieł kolejną salkę, która mieści się nad zakrystią oraz posiada osobne wejście i możliwość podłączenia pełnego węzła sanitarnego. Salka wymaga remontu.

Jeśli możesz pomóc w jej przystosowaniu do potrzeb spotkań indywidualnych i warsztatowych, to prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z ks. Proboszczem (tel. 781 613 625) bądź o informacje na adres e – email: mirkapakur@wp.pl. Jeśli chcesz ofiarować pomoc pieniężną prosimy o wpłatę na poniższe konto parafii św. Barbary z dopiskiem „Na Sychar”.

Za wszelką okazaną pomoc – dziękujemy.

ks. Piotr Adamski wraz z odpowiedzialnymi Ognisko WTM „Sychar” Gdańsk

Parafia pw św. Barabary

80-761 Gdańsk,  ul.Długie Ogrody 19

ING BANK ŚLĄSKI nr r-ku: 77 1050 1764 1000 0023 0837 0234

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kronika