Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na spotkaniu było nas ponad 40 osób, a gościem honorowym był Krajowy Duszpasterz naszej Wspólnoty ks. Paweł Dubowik.

Wspominaliśmy pięć lat naszej historii, obejrzeliśmy filmik z pierwszego spotkania Ogniska z lutego 2010r.

 

Tematem głównym spotkania był charyzmat naszej wspólnoty

„Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania”

We Wspólnocie SYCHAR małżonkowie wierzą w to, że Pan Bóg daje dość łaski, żeby uzdrowić
wszystkich sakramentalnych małżonków, uzdolnić ich do wypełnienia przysięgi małżeńskiej w każdej
sytuacji kryzysu (także po rozwodzie i gdy są w drugich niesakramentalnych związkach), gdy tylko
pójdą drogą nawrócenia, otworzą się na łaskę sakramentu małżeństwa.
Taką drogę wiary w uratowanie każdego sakramentalnego małżeństwa przeżywającego kryzys, w każdej sytuacji,
proponuje Wspólnota także tym, którzy są po rozwodzie w drugich związkach.
Bo Pan Bóg małżonków sakramentalnych zawsze i w każdej sytuacji widzi razem, o czym świadczą Jego słowa
zapisane w Ewangelii św. Mateusza:
„A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6).
Przysięga małżeńska w jednakowym stopniu obowiązuje wszystkich sakramentalnych małżonków
– tych co skrzywdzili i tych, co zostali skrzywdzeni. W przysiędze nie ma klauzul dodatkowych warunkujących jej ważność. W małżeństwie
sakramentalnym małżonkowie wypełniają wolę Bożą, gdy realizują w codziennym życiu słowa
przysięgi, którą przed Bogiem sobie składali: „(…) ślubuję ci wierność, miłość i uczciwość małżeńską
oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”.
W tych słowach zapisana jest wola Boża dotycząca każdego sakramentalnego małżonka – w każdej sytuacji, także w tej najbardziej kryzysowej, gdy dochodzi do zdrady, wejścia w drugi związek, gdy w drugim związku pojawiają się nieślubne dzieci.
„Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową” (św. Jan Paweł II).
Kronika