Ognisko w Gdańsku – Parafia Świętej Barbary, ul. Długie Ogrody 19

Parafia
Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>
Poprzednia parafia
Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na spotkaniu było 37 osób.

Temat spotkania

Małżeństwo  –  czemu to takie trudne ?

Dlaczego to takie trudne ?

Grzech pierworodny, zranienie, niedojrzałość, brak rozwoju indywidualnego, duchowego i intelektualnego,
różnice miedzy mężczyzną i kobietą, ocenianie współmałżonka po czynach, siebie po zamiarach i intencjach,
brak przebaczenia, wskazywanie palcem na współmałżonka, działania wroga – „co jak lew ryczący krąży…”

Czy już rozpakowałeś swój prezent od Boga ?
Łaska Sakramentu Małżeństwa – jest to Siła zdolna do odtwarzania sakramentu w każdym sytuacji.
Jak działa ?
Otwarcie się przynajmniej jednego z małżonków na działanie łaski Sakramentu Małżeństwa rozpoczyna proces uzdrawiania.
Pan Bóg uzdrawia najpierw samych małżonków.
Zaprasza do powrotu do pierwotnej miłości, która ich połączyła, do wypełniania zadania od Niego otrzymanego w Sakramencie Małżeństwa.
Przyprowadza ich do Siebie, a potem łączy ponownie ze sobą.

MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA MOŻE BYĆ PIĘKNA

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO NA ROZWÓJ MAŁŻEŃSTWA
Możliwe jest to do realizacji także, przez jednego z małżonków.
Drogą jest przebaczenie i pojednanie
UZDROWIENIE MAŁŻEŃSTWA PRZYCHODZI PRZEZ ŁASKĘ I PRZEBACZENIE
Masz wybór
Błogosławieństwo albo przekleństwo

DECYZJA – ratuję

Jak ratować ?

Metoda małych kroków

Zacząć od siebie
Oprzeć się na Bogu – na skale, zaufać na max – 100%.
Nawracać się.
Ratować nie walczyć.
Tylko bezpieczny i silny Bogiem ratownik ma szanse uratować kogokolwiek.
Osobisty rozwój duchowy i intelektualny.
Wymagać od siebie, choćby inni nie wymagali.

Albo rozwój, albo kryzys wybór należy do Ciebie.

 

Kronika