Parafia

Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca lub w pierwsze wtorki po nim nastepujące. Bardzo prosimy o korzystanie z jednej z dwóch propozycji spotkania. Na grupę wtorkową zapraszamy szczególnie osoby zamieszkałe bliżej parafii św. Barbary. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>

Poprzednia parafia

Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy

W pierwszą niedzielę adwentu, w  kościele konkatedralnym N M P Matki Kościoła w Gołdapi, na każdej mszy świętej Mirka i Jarek składali świadectwo mocy łaski sakramentu małżeństwa.

Po południu, odbyło się spotkanie z małżonkami w kryzysie, którzy chcą, by przy ich parafii powstało Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty Sychar.

Kolejne spotkanie powstającego ogniska 27 grudnia 2014  0 18;00 mszą św, a następnie spotkanie w salce na plebani

Gołdap ulica Stefana Żeromskiego 2

CHWAŁA PANU

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kronika