Parafia

Spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca lub w pierwsze wtorki po nim nastepujące. Bardzo prosimy o korzystanie z jednej z dwóch propozycji spotkania. Na grupę wtorkową zapraszamy szczególnie osoby zamieszkałe bliżej parafii św. Barbary. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania odbywają się w salce koło plebani około 19.00. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Adamski.
Parafia Świętej Barbary >>>

Poprzednia parafia

Spotkania w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie odbywały się w okresie 06.02.2009 - 17.06.2012. Duszpasterz wspólnoty - ks. Marcin Bukowski.
Parafia Świętej Jadwigi Królowej >>>

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy

Towarzystwo uniwersyteckie „Fides et ratio” przy UKSW w Warszawie

organizowało dwudniowe sympozjum

„Przebaczenie a dar życie”

Wspólnota „Sychar” brała czynny udział w tym sympozjum.

30 marca prowadziliśmy DEBATĘ
JAK POMÓC W PRZEBACZANIU po zdradzie,rozwodzie, odejściu ?

 

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/sympozjum2014.html

Chwała Panu

Mirka i Jarek

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kronika